Nhạc Hàn -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Beautiful Pain
BTOB
3:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Hour Moment (EP) (2018)
260
Hôm qua 20:03
2 Pink Is The New Black
Salu; Ja Mezz
3:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Pink Is The New Black (Single) (2018)
13
Hôm qua 17:23
3 Underbar
Nell
6:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Let's Part (EP) (2018)
3
Hôm qua 17:22
4 Home
Nell
4:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Let's Part (EP) (2018)
8
Hôm qua 17:21
5 Holding Onto Gravity
Nell
5:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Let's Part (EP) (2018)
3
Hôm qua 17:21
6 Island
Nell
6:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Let's Part (EP) (2018)
3
Hôm qua 17:21
7 Dear Genovese
Nell
6:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Let's Part (EP) (2018)
2
Hôm qua 17:20
8 Time Walking On Memories
Nell
6:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Let's Part (EP) (2018)
1
Hôm qua 17:20
9 Healing Process
Nell
5:47
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Let's Part (EP) (2018)
2
Hôm qua 17:19
10 Let's Part
Nell
4:10
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Let's Part (EP) (2018)
2
Hôm qua 17:19
11 Vain Hope
Nell
4:49
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Let's Part (EP) (2018)
1
Hôm qua 17:19
12 The Love Inside
2morro
3:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Beauty Inside (OST) (2018)
10
Hôm qua 17:09
13 Goodbye
Wendy
3:13
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Beauty Inside (OST) (2018)
7
Hôm qua 17:09
14 Beautiful Moment
K.Will
3:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Beauty Inside (OST) (2018)
7
Hôm qua 17:08
15 Falling In Love
Davichi
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Beauty Inside (OST) (2018)
23
Hôm qua 16:00
16 The Beauty Inside
2morro; Vincent
3:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Beauty Inside (OST) (2018)
8
Hôm qua 16:00
17 Cloud
Rothy
3:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Beauty Inside (OST) (2018)
13
Hôm qua 15:59
18 Luvproof
Ciki; Uncoolclub
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Luvproof (Single) (2018)
4
Hôm qua 15:58
19 Odd Eye
Klang; Blent.
4:00
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Odd Eye (Single) (2018)
5
Hôm qua 15:58
20 Same
Charlie Bean Works
4:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Same (Single) (2018)
6
Hôm qua 15:57
21 Our Time
Socks Appeal
4:45
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Our Time (Single) (2018)
4
Hôm qua 15:57
22 I Love You Till The End
Cando
4:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love To The End OST Part. 24 (Single) (2018)
5
Hôm qua 15:56
23 You Were The Best
Huh Gong
4:08
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love To The End OST Part. 23 (Single) (2018)
6
Hôm qua 15:55
24 I Remember
Jungheum Band
3:37
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love To The End OST Part. 22 (Single) (2018)
5
Hôm qua 15:55
25 Sunbae
Zene The Zilla
2:22
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Sunbae (Single) (2018)
2
Hôm qua 15:53
26 Dripppy
Zene The Zilla
3:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Sunbae (Single) (2018)
7
Hôm qua 15:52
27 Punk Right Now
Hyo; 3Lau
2:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Dance, remix
Album: Punk Right Now (Single) (2018)
82
Hôm qua 15:51
28 MTLA
Masta Wu; E Sens
4:22
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: MTLA (Single) (2018)
5
Hôm qua 15:50
29 Believe What You Want (Demo Version)
Lee Ba Da
3:55
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Blue Ocean (EP) (2018)
3
Hôm qua 15:49
30 Believe What You Want
Lee Ba Da
4:13
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Blue Ocean (EP) (2018)
7
Hôm qua 15:49
31 Painting
Lee Ba Da
3:52
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Blue Ocean (EP) (2018)
6
Hôm qua 15:49
32 Blue Rose
Lee Ba Da
3:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Blue Ocean (EP) (2018)
9
Hôm qua 15:48
33 I Don't Remember You
Fly To The Sky
4:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Fly To The Sky 3rd Mini Album [I] (EP) (2018)
10
Hôm qua 15:45
34 The Last Day
Fly To The Sky
3:53
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Fly To The Sky 3rd Mini Album [I] (EP) (2018)
13
Hôm qua 15:45
35 A Time Limit
Fly To The Sky
4:50
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Fly To The Sky 3rd Mini Album [I] (EP) (2018)
22
Hôm qua 15:45
36 Come Thru
Fly To The Sky
2:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Fly To The Sky 3rd Mini Album [I] (EP) (2018)
13
Hôm qua 15:44
37 I Wander
Gaeko; Ha:tfelt (Ye Eun)
3:35
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Gaeko; Yuth; Album: MEiNE (2017)
208
Hôm qua 15:18
38 Read Me
Punchnello; Ha:tfelt (Ye Eun)
4:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Ha:tfelt (Ye Eun); Punchnello; Lee Woomin ‘Collapsedone'; Lou Page; Album: MEiNE (2017)
156
Hôm qua 15:17
39 Spine Breaker
BTS
3:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Skool Luv Affair (Special Addition) (2014)
472
Hôm qua 14:05
40 Jump
BTS
3:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
J-Hope; Supreme Boi; P Dogg; Suga; Rap Monster; Album: Skool Luv Affair (Special Addition) (2014)
402
Hôm qua 14:04