Nhạc Hàn -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 One Love
Skull; Haha; Lee Sun Bin
3:30
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: SUMMER GIFT ‘ONE LOVE' (2017)
84
Hôm qua 01:39
2 Twinkle Twinkle 2
Leellamarz; Bradystreet; Zene The Zilla
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
2
13/12/2018 16:00
3 Don't Worry
Dbo; Zene The Zilla
3:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
1
13/12/2018 15:59
4 Chimney
Water.; Iknouwannit; Zene The Zilla
2:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
3
13/12/2018 15:59
5 Regret
Zene The Zilla
1:56
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
2
13/12/2018 15:58
6 Samsung
Zene The Zilla
2:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
2
13/12/2018 15:58
7 Liqour
Jvcki Wai; Zene The Zilla
2:56
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
8
13/12/2018 15:57
8 Sarah Snyder
Jay Park; Zene The Zilla
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
1
13/12/2018 15:57
9 Friday
Woodie Gochild; Zene The Zilla
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
3
13/12/2018 15:56
10 Sunbae (Remix)
The Quiett; Paloalto; Zene The Zilla
3:22
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
2
13/12/2018 15:56
11 T+Ke'MLL
Zene The Zilla
2:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Don't Call Me, I'm Flying High (Regular) (2018)
5
13/12/2018 15:55
12 Feelin' Good
pH-1; Sam Ock
4:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Pastel (EP) (2018)
14
13/12/2018 15:44
13 IndiGO Remix
Giriboy; The Quiett; Mommy Son; Swings
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: IndiGO Remix (Single) (2018)
16
13/12/2018 14:31
14 Shoota
Loopy; Nafla
4:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: PMC: The Bunker X Nafla X Loopy (Single) (2018)
25
10/12/2018 17:33
15 Replay
Swavey Child
3:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Replay (Single) (2018)
26
10/12/2018 17:10
16 Omen
Justhis
4:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Re: Tired. (Single) (2018)
27
10/12/2018 17:04
17 Gone
Justhis
3:06
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Re: Tired. (Single) (2018)
29
10/12/2018 17:04
18 Welcome To Seoul
Jay Park; Ugly Duck; pH-1; Woogie
3:56
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Welcome To Seoul (Single) (2018)
17
10/12/2018 16:50
19 Day
oceanfromtheblue
2:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Luv-Fi (2018) (EP) (2018)
24
09/12/2018 22:29
20 Super Mario
oceanfromtheblue
3:28
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Luv-Fi (2018) (EP) (2018)
16
09/12/2018 21:17
21 Lowkey
oceanfromtheblue
2:19
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Luv-Fi (2018) (EP) (2018)
10
09/12/2018 21:17
22 Idiot
oceanfromtheblue
1:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Luv-Fi (2018) (EP) (2018)
15
09/12/2018 21:16
23 The Hard Facts Of The Day
oceanfromtheblue
3:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Luv-Fi (2018) (EP) (2018)
14
09/12/2018 21:16
24 sHe3
oceanfromtheblue
2:15
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Luv-Fi (2018) (EP) (2018)
12
09/12/2018 21:15
25 Comedian
oceanfromtheblue
2:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Luv-Fi (2018) (EP) (2018)
17
09/12/2018 21:15
26 Happiness
Ovan
4:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Happiness (Single) (2018)
33
06/12/2018 16:55
27 Yellow
Giantpink; Chaekyung; Kanto; Nam Tae Hyun
3:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Blooming Melody 2 (Single) (2018)
24
06/12/2018 14:45
28 Blue
Moti
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Blue Wave (Single) (2016)
7
06/12/2018 02:23
29 Wave
Moti
2:54
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Blue Wave (Single) (2016)
9
06/12/2018 01:11
30 Blue
Moti
3:33
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Blue Wave (Single) (2018)
3
04/12/2018 21:31
31 Wave
Moti
2:54
192kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Blue Wave (Single) (2018)
4
04/12/2018 20:15
32 Autopilot
BoA; Junoflo
3:19
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Autopilot (Single) (2018)
46
04/12/2018 16:40
33 Woke Up Like This
Loopy; Nafla
3:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Woke Up Like This (Single) (2018)
30
04/12/2018 16:08
34 M.O.O.D
Holmes Crew
2:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Holmes Delivery (EP) (2018)
8
04/12/2018 13:48
35 Dream Dream Dream
Holmes Crew
3:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Holmes Delivery (EP) (2018)
12
04/12/2018 13:48
36 Esta Noche
Holmes Crew
2:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Holmes Delivery (EP) (2018)
10
04/12/2018 13:47
37 Sanctuary
Holmes Crew
3:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Holmes Delivery (EP) (2018)
9
04/12/2018 13:47
38 GTFO
Holmes Crew
3:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Holmes Delivery (EP) (2018)
9
04/12/2018 13:46
39 Teenager
Holmes Crew
2:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Holmes Delivery (EP) (2018)
6
04/12/2018 13:45
40 Hologram
Holmes Crew
3:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Holmes Delivery (EP) (2018)
8
04/12/2018 13:45