Nhạc Hàn -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Fire
Sik-K
3:15
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Fire (Single) (2018)
0
Hôm nay 16:26
2 Legendary Home
B-Free
2:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Legendary Home (Single) (2018)
7
Hôm qua 17:32
3 You
Jung Joon Young; Microdot
3:55
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: You (Single) (2018)
5
Hôm qua 17:10
4 Get Cool
Stray Kids
3:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I Am You (EP) (2018)
74
Hôm qua 16:34
5 Hero's Soup
Stray Kids
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I Am You (EP) (2018)
62
Hôm qua 16:34
6 N/S
Stray Kids
3:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I Am You (EP) (2018)
67
Hôm qua 16:33
7 I Am You
Stray Kids
3:24
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I Am You (EP) (2018)
198
Hôm qua 16:31
8 Spotlight (Korean Version)
Monsta X
3:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
62
Hôm qua 16:29
9 By My Side
Monsta X
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
46
Hôm qua 16:29
10 Myself
Monsta X
4:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
58
Hôm qua 16:28
11 Oh My!
Monsta X
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
60
Hôm qua 16:28
12 Mohae
Monsta X
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
48
Hôm qua 16:28
13 I Do Love U
Monsta X
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
48
Hôm qua 16:27
14 Heart Attack
Monsta X
3:19
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
49
Hôm qua 16:27
15 Shoot Out
Monsta X
3:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
112
Hôm qua 16:26
16 Underwater
Monsta X
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
57
Hôm qua 16:26
17 Intro: Are You There?
Monsta X
1:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Are You There? - The 2nd Album Take.1 (Regular) (2018)
55
Hôm qua 16:26
18 Save
Paloalto; Loopy
5:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
14
21/10/2018 23:49
19 When The Time Comes
Sunwoo Jung A; Nucksal; Chaboom
4:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
3
21/10/2018 23:48
20 Bite
Nafla
3:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
7
21/10/2018 23:47
21 XXL
Deepflow; Dok2; Keem Hyo Eun
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
5
21/10/2018 23:47
22 Watch Me Ballin'
Sik-K; Coogie
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
11
21/10/2018 23:46
23 Breaking Bad
Giriboy; OLNL
3:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 777 Episode 3 (EP) (2018)
10
21/10/2018 23:45
24 Rewind
Sumin; Loco
4:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
142
20/10/2018 13:41
25 You Too
Cha Cha Malone; Loco
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
151
20/10/2018 13:40
26 Still
Crush; Loco
4:36
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
238
20/10/2018 13:39
27 Da Da Da
Hoody; Loco
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
600
20/10/2018 13:39
28 Brighten Your Night
Loco
3:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
100
20/10/2018 13:38
29 Too Much
Dean; Loco
3:10
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
1.583
20/10/2018 13:38
30 Like I'm Saying
Loco
3:28
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
143
20/10/2018 13:37
31 Macan
Loco
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
122
20/10/2018 13:37
32 So Bad
Sik-K; Loco
3:39
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
149
20/10/2018 13:36
33 Movie Shoot
DPR Live; Loco
4:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
453
20/10/2018 13:35
34 A.O.M.G.
Loco
2:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Bleached (Regular) (2017)
157
20/10/2018 13:35
35 To Myself
DPR Live
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (Regular) (2017)
479
20/10/2018 13:21
36 Please
Kim Hyo Eun; G2; Dumbfoundead; DPR Live
3:05
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (Regular) (2017)
580
20/10/2018 13:20
37 Know Me
Dean; DPR Live
3:24
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (Regular) (2017)
868
20/10/2018 13:19
38 Right Here Right Now
Loco; Jay Park; DPR Live
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (Regular) (2017)
827
20/10/2018 13:19
39 Laputa
Crush; DPR Live
3:37
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (Regular) (2017)
1.132
20/10/2018 13:18
40 Cheese & Wine
DPR Live
3:13
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Coming To You Live (Regular) (2017)
413
20/10/2018 13:18