Playback -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
Beat Huệ Tâm Nghiên Trạng (惠心妍状)
Phan Tiểu Chu
2:05
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:33
Beat Tuyệt Tình Quả Ân (绝情寡恩)
Phan Tiểu Chu
2:42
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:33
Beat Tuyệt Tình Quả Ân (绝情寡恩)
Phan Tiểu Chu
2:42
Lossless
Playback -> Hoa
(2018)
0
Hôm nay 18:32
Beat Thích Nhiên Ly Ngôn (释然离言)
Phan Tiểu Chu
3:02
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:30
Beat Bột Khê Tương Hướng (勃溪相向)
Phan Tiểu Chu
6:10
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:29
Beat Vọng Đế Đề Quyên (望帝啼鹃)
Phan Tiểu Chu
3:39
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:29
Beat Vạn Sự Như Ý (万事如意)
Phan Tiểu Chu
3:39
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:27
Beat Hách Tư Chi Uy (赫斯之威)
Phan Tiểu Chu
3:05
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:23
Beat Từ Phong Hoà Sướng
Phan Tiểu Chu
2:17
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:14
Beat Ôn Uyển Đoan Trang (温婉端庄)
Phan Tiểu Chu
2:28
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:13
Beat Nỗi Bận Tâm Của Hải Lan (海兰的牵挂)
Phan Tiểu Chu
2:54
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:13
Beat Hách Tư Chi Uy (赫斯之威)
Phan Tiểu Chu
3:05
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:13
Beat Vi Quỷ Vi Vực (为鬼为蜮)
Phan Tiểu Chu
3:42
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:12
Beat Thích Nhiên Ly Ngôn (释然离言)
Phan Tiểu Chu
3:02
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:04
Beat Nữ Trung Quang Hoa (女中光华)
Phan Tiểu Chu
2:20
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:55
Beat Kiến Vi Tri Trứ (见微知著)
Phan Tiểu Chu
2:46
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:55
Beat Huệ Tâm Lan Chất (蕙心兰质)
Phan Tiểu Chu
2:37
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:54
Beat Tát Mãn Chi Âm (萨满之音)
Phan Tiểu Chu
2:54
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:54
Beat Phiên Bài Triệu Tẩm (翻牌召寝)
Phan Tiểu Chu
3:15
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:53
Beat Tố Nhàn Nội Tắc (素娴内则)
Phan Tiểu Chu
2:45
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:52
Beat Mục Đoạn Hồn Tiêu (目断魂销)
Phan Tiểu Chu
3:08
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:51
Beat Châu Trầm Ngọc Toái (珠沉玉碎)
Phan Tiểu Chu
5:12
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:51
Beat Vương Chi U Tư (王之幽思)
Phan Tiểu Chu
4:06
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:50
Beat Hải Lan Dữ Như Ý (海兰与如懿)
Phan Tiểu Chu
2:51
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:48
Beat Vọng Xuyên Thu Thuỷ (望穿秋水)
Phan Tiểu Chu
3:18
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:48
Beat Võng Nhiên Truy Ức (惘然追忆)
Phan Tiểu Chu
3:18
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:45
Beat Tâm Ý Hoan (心意欢)
Phan Tiểu Chu
2:06
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:45
Beat Nỗi Cô Độc Của Đế Vương (帝王的孤独)
Phan Tiểu Chu
3:18
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:44
Beat Cô Thân Tịch Liêu (孤身寂寥)
Phan Tiểu Chu
3:12
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:44
Beat Hí Hư Ai Uyển (唏嘘哀婉)
Phan Tiểu Chu
3:00
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:43
Beat Ai Tư Bi Tuyệt (哀思悲绝)
Phan Tiểu Chu
3:56
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:42
Beat Quân Lâm Thiên Hạ (君临天下)
Phan Tiểu Chu
2:48
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:41
Beat Đông Qua Xuân Đến (冬去春来)
Phan Tiểu Chu
2:52
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:41
Beat 夢、時々
Marasy/まらしぃ
5:57
Lossless
Playback -> Nhật
V.A; Album: V.I.P -marasy plays vocaloid instrumental on piano- (2018)
12
Hôm nay 13:54
Beat PIANOGIRL ~FULL SIDES~
Marasy/まらしぃ
4:34
Lossless
Playback -> Nhật
V.A; Album: V.I.P -marasy plays vocaloid instrumental on piano- (2018)
0
Hôm nay 13:54
Beat 右肩の蝶
Marasy/まらしぃ
4:56
Lossless
Playback -> Nhật
V.A; Album: V.I.P -marasy plays vocaloid instrumental on piano- (2018)
1
Hôm nay 13:54
Beat Just Be Friends
Marasy/まらしぃ
5:53
Lossless
Playback -> Nhật
V.A; Album: V.I.P -marasy plays vocaloid instrumental on piano- (2018)
0
Hôm nay 13:53
Beat 歌に形はないけれど
Marasy/まらしぃ
5:47
Lossless
Playback -> Nhật
V.A; Album: V.I.P -marasy plays vocaloid instrumental on piano- (2018)
2
Hôm nay 13:53
Beat 炉心融解
Marasy/まらしぃ
5:04
Lossless
Playback -> Nhật
V.A; Album: V.I.P -marasy plays vocaloid instrumental on piano- (2018)
1
Hôm nay 13:53
Beat ローリンガール
Marasy/まらしぃ
3:27
Lossless
Playback -> Nhật
V.A; Album: V.I.P -marasy plays vocaloid instrumental on piano- (2018)
0
Hôm nay 13:53