Playback -> Hoa -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
Beat Huệ Tâm Nghiên Trạng (惠心妍状)
Phan Tiểu Chu
2:05
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:33
Beat Tuyệt Tình Quả Ân (绝情寡恩)
Phan Tiểu Chu
2:42
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:33
Beat Tuyệt Tình Quả Ân (绝情寡恩)
Phan Tiểu Chu
2:42
Lossless
Playback -> Hoa
(2018)
0
Hôm nay 18:32
Beat Thích Nhiên Ly Ngôn (释然离言)
Phan Tiểu Chu
3:02
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:30
Beat Bột Khê Tương Hướng (勃溪相向)
Phan Tiểu Chu
6:10
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:29
Beat Vọng Đế Đề Quyên (望帝啼鹃)
Phan Tiểu Chu
3:39
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:29
Beat Vạn Sự Như Ý (万事如意)
Phan Tiểu Chu
3:39
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:27
Beat Hách Tư Chi Uy (赫斯之威)
Phan Tiểu Chu
3:05
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:23
Beat Từ Phong Hoà Sướng
Phan Tiểu Chu
2:17
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:14
Beat Ôn Uyển Đoan Trang (温婉端庄)
Phan Tiểu Chu
2:28
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:13
Beat Nỗi Bận Tâm Của Hải Lan (海兰的牵挂)
Phan Tiểu Chu
2:54
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:13
Beat Hách Tư Chi Uy (赫斯之威)
Phan Tiểu Chu
3:05
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:13
Beat Vi Quỷ Vi Vực (为鬼为蜮)
Phan Tiểu Chu
3:42
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:12
Beat Thích Nhiên Ly Ngôn (释然离言)
Phan Tiểu Chu
3:02
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 18:04
Beat Nữ Trung Quang Hoa (女中光华)
Phan Tiểu Chu
2:20
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:55
Beat Kiến Vi Tri Trứ (见微知著)
Phan Tiểu Chu
2:46
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:55
Beat Huệ Tâm Lan Chất (蕙心兰质)
Phan Tiểu Chu
2:37
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:54
Beat Tát Mãn Chi Âm (萨满之音)
Phan Tiểu Chu
2:54
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:54
Beat Phiên Bài Triệu Tẩm (翻牌召寝)
Phan Tiểu Chu
3:15
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:53
Beat Tố Nhàn Nội Tắc (素娴内则)
Phan Tiểu Chu
2:45
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:52
Beat Mục Đoạn Hồn Tiêu (目断魂销)
Phan Tiểu Chu
3:08
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:51
Beat Châu Trầm Ngọc Toái (珠沉玉碎)
Phan Tiểu Chu
5:12
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:51
Beat Vương Chi U Tư (王之幽思)
Phan Tiểu Chu
4:06
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:50
Beat Hải Lan Dữ Như Ý (海兰与如懿)
Phan Tiểu Chu
2:51
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:48
Beat Vọng Xuyên Thu Thuỷ (望穿秋水)
Phan Tiểu Chu
3:18
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:48
Beat Võng Nhiên Truy Ức (惘然追忆)
Phan Tiểu Chu
3:18
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:45
Beat Tâm Ý Hoan (心意欢)
Phan Tiểu Chu
2:06
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:45
Beat Nỗi Cô Độc Của Đế Vương (帝王的孤独)
Phan Tiểu Chu
3:18
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:44
Beat Cô Thân Tịch Liêu (孤身寂寥)
Phan Tiểu Chu
3:12
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:44
Beat Hí Hư Ai Uyển (唏嘘哀婉)
Phan Tiểu Chu
3:00
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:43
Beat Ai Tư Bi Tuyệt (哀思悲绝)
Phan Tiểu Chu
3:56
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:42
Beat Quân Lâm Thiên Hạ (君临天下)
Phan Tiểu Chu
2:48
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:41
Beat Đông Qua Xuân Đến (冬去春来)
Phan Tiểu Chu
2:52
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Như Ý Truyện OST (如懿传 电视原声带) (2018)
0
Hôm nay 17:41
Beat 1234
Hàn An Húc
3:49
Lossless
Playback -> Hoa
Album: 1234 (2018)
9
Hôm qua 15:27
Beat Nửa Bước Cũng Không Rời (寸步不离)
A Lỗi
4:27
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Nửa Bước Cũng Không Rời (寸步不离) (2018)
1
Hôm qua 15:27
Beat Hoa Hồng Của Schubert (舒伯特玫瑰)
Chíp Chíp Của Bạn; Ông Tử Minh
3:36
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Hoa Hồng Của Schubert (舒伯特玫瑰) (2018)
2
Hôm qua 15:27
Beat Độc Giả (读者)
Hồ 66
4:07
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Độc Giả (读者) (2018)
154
Hôm qua 10:29
Beat Chôn Vùi (湮灭)
Hồ 66
3:36
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Chôn Vùi (湮灭) (2018)
66
Hôm qua 10:20
Beat Ngọn Lửa Giận Dữ (怒火)
Lưu Vũ Ninh
4:08
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Ngọn Lửa Giận Dữ (怒火) (2018)
27
Hôm qua 10:19
Beat Bay Qua Cầu Vồng (飛越彩虹)
Trần Bách Cường
1:59
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Đừng Rơi Lệ Nữa (不再流淚) (1980)
0
13/12/2018 09:22